Con người và các loài động vật gần với chúng ta (loài vượn không cùng huyết thống loài người), nhưng cấu tạo lông của chúng ta phức tạp hơn bọn họ nhiều.

Bài viết này nói về lông loài người nhé:

 • Lông được gọi là tóc?
 • Tại sao có lông mũi?
 • Tại sao có lông mi?
 • Chân mày có phải là lông?
 • Râu có phải là lông?
 • Tại sao lông tay ra nhanh nhưng không dài?
 • Tại sao lông chân ra nhanh nhưng không dài?
 • Tại sao lông nách dài có giới hạn ?
 • Tại sao lông nằm ở ngực?
 • Tại sao lông bộ phận sinh dục nhanh mọc?
 • Các nhà khoa học đã nghiên cứu: Khi loài người ở khu vực khu rừng rậm hay khu vực đồng bằng thảo nguyên, tại thời điểm đó sẽ phát sinh nơi mà ít lông hơn, do cơ thể cho phép chúng tự điều chỉnh để tốt hơn thông qua việc đổ mồ hôi – vậy mồ hôi liên quan đến tuyến lông từ lẽ đó. Nó cũng liên quan đến lông mọc tương đối nhiều vị trí khác nhau, như tóc trên đầu hoặc các nang lông rải rác khắp cơ thể như cánh tay, chân, thân ở các độ ngắn dài khác nhau.

Lông ra đời có mục đích và lý do của nó:

 • Lông mũi, lông mi: bảo vệ bụi xâm nhập.
 • Lông tay, lông chân, lông nách, lông ngực, lông bộ phận sinh dục để giữ ấm.
 • Lông râu đàn ông nhiều hơn, do hoocmon quyết định.
 • Chân mày cũng là lông, nhưng tới giờ khoa học cũng bó tay, theo bạn lông chân mày ra đời làm gì!? .

Tóm lại do lông mọc ở trên con người là do địa hình sinh sống mà nó ra đời để hỗ trợ thích nghi cho cơ thể sinh tồn.

Linkxanh

=> Tại sao tóc trên đầu chúng ta lại mọc dài hơn lông nách - lông vùng kín?