Lưu nhật ký bạn của Tuyết cắt tóc Bob Nhật Hàn

Cắt tóc kiểu Bob Nhật Hàn

Nhuộm thời trang: Nhuộm tóc màu đỏ cherry không cần tẩy