Save nhật ký người đẹp Phương Trang là một kiểu sáng tạo tóc theo khuôn mặt của Tina