Lưu nhật ký kiểu cắt layer baby và tóc mái mưa

https://youtube.com/shorts/7wFgpXIJPgU