Kiểu tóc này được thiết kế và tạo kiểu theo khuôn mặt của Trang. Save nhật ký tóc Trang yêu.

Thi công 2 công đoạn:

+ Cắt tạo kiểu theo khuôn mặt

+ Nhuộm màu nâu ánh đồng

Tinahair