Cắt layer cô pé nhân viên Văn Phòng

Nhân viên bán vé máy bay Cắt và duỗi phục hồi bằng công nghệ hơi nước

https://youtube.com/shorts/dOS5hOzKNIU?feature=share