Cùng ngắm lại tác phẩm cắt và uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc mà Salon đã làm cách đây 2 tháng

Khách hàng Ngọc Linh xem video cắt và uốn tóc sóng lơi