Pé Hân phục hồi tóc bị hư tổn sau đó uốn sóng lơi kiểu Hàn Quốc. Save nhật ký em yêu.