Sau khi làm uốn tóc dợn ngắn xong, chị Ngân nói: "Cứ đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là lỗ cả". 

Save nhật ký chị yêu.