Save nhật ký chị Trinh uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc

Uốn tóc sóng lơi và nhuộm thời trang

Kiểu cắt tóc: Cắt layer tầng cao

Nhuộm tóc: Màu nâu tây công sở

Uốn tóc: Kiểu sóng lơi Hàn Quốc