Nếu có bạn bè hay ai hỏi cắt tóc layer và uốn tóc sóng lơi xin hãy giới thiệu đến tiệm tóc nữ quận Tân Phú Tinahair nhé

Một sản phẩm của Tinahair kiểu tóc layer và uốn sóng lơi

  • Cắt tóc layer kết hợp uốn sóng lơi
  • Nhuộm màu tóc nâu cam
  • Đối tượng: phù hợp với nhiều gương mặt và độ tuổi

Save nhật ký hình ảnh người đẹp Yến

https://www.youtube.com/shorts/ds8_U5nDA2g