Save nhật ký con gái rượu của cha cô ấy

nhuộm tóc nâu cam thời trang và uốn layer

  • Đối tượng sử dụng: phù hợp nhiều độ gương mặt và độ tuổi
  • Nhuộm tóc thời trang: nhuộm nâu cam
  • Kiểu tóc: tóc uốn bung layer