Nhuộm tóc nâu socola làm cho kiểu tóc trở nên thời trang hơn

Lưu nhật ký khách hàng

  • Duỗi cúp bằng máy hơi nước
  • Nhuộm tóc nâu socola
  • Cắt layer ngắn