Save nhật ký Quỳnh Anh cắt tóc Layer mái thưa và nhuộm tóc nâu ánh cam

  • Kiểu tóc: Cắt tóc layer mái thưa
  • Nhuộm tóc: nhuộm nâu ánh cam
  • Đối tượng sử dụng: phù hợp nhiều độ tuổi, nhiều gương mặt

Xem thêm youtube