Cám ơn em yêu từ quận 7 qua làm tóc Sóng Lơi Hàn Quốc ủng hộ chị