Nhuộm tóc thời trang

Nhuộm tóc thời trang

Nhuộm tóc màu than chì Hạnh 910

Trước khi nhuộm màu than chỉ là tỉa tóc cho đẹp, kế tiếp là xử lý tóc đã nhuộm đen, sau cùng t...

Nhuộm tóc nâu tây Hạnh Võ 121

Save nhật ký Nhuộm tóc nâu tây Hạnh Võ 121 ...

Nhuộm tóc xanh đen và nhuộm tóc Highlight xanh dương

Uyên Nhi 926 save nhật ký nhuộm tóc xanh đen và nhuộm tóc highlight màu xanh dương vùng ót Đ...

Tẩy Tóc sau đó Uốn tóc sóng lơi mà tóc vẫn khoẻ

Uốn sóng lơi hàn quốc và nhuộm nâu khói save nhật ký Ngọc Mai 480 Tết này Ngọc Mai 480 quyết định c...

Nhuộm tóc tím khói có phục hồi tóc hư tổn Như 133

Nhuộm tóc thời trang màu tím khói có phục hồi tóc hư tổn Như 133 ...

Uốn sóng lơi hàn quốc và nhuộm màu đỏ tím Trâm 320

Uốn sóng lơi hàn quốc và nhuộm màu đỏ tím save nhật ký Trâm yêu Năm mới đỏ hen. ...

Nhuộm tóc nâu tây và phục hồi hư tổn Olaplex Nhung 222

Em Nhung 222 làm phục hồi tóc hư tổn sau đó nhuộm tóc nâu tây Tinahair đã hoàn thành s...

Phục hồi tóc hư tổn và nhuộm nâu tây

Tóc nhuộm nâu tây , trên nền tóc bạc 40 % có nâng tông nhẹ và hỗ trợ phục hồi Olaplex ...

Cắt tóc tạo kiểu theo khuôn mặt và nhuộm nâu ánh đồng

Kiểu tóc này được thiết kế và tạo kiểu theo khuôn mặt của Trang. Save nhật ký tóc Trang yêu. Thi c&o...

Nhuộm tóc xám khói Thanh 053

Đây là kỹ thuật nhuộm tóc cao cấp, vì trước khi nhuộm màu tóc Xám Khói này thì ph...