Nhuộm tóc màu trắng ánh tím này cần phải tẩy để đưa về để dễ phối màu

Nhuộm tóc màu trắng ánh tím

Đây là màu tóc khó, chỉ dành cho thợ chuyên nghiệp, vì trước khi nhuộm phải kiểm tra cấu tóc như thế nào, tình trạng tóc có đang khỏe hay ở mức độ hư tổn sau, từ đó sẽ có giải pháp thích hợp hơn

Kết quả nhuộm sẽ cho ra màu sắc độc đáo.

Thuốc nhuộm mà Tinahair đang dùng là cao cấp không ảnh hưởng đến sức khỏe của thợ và người sử dụng, sau khi nhuộm mang đến kết quả mong muốn là tóc mượt không bị bong xù.

#tinahair.vn