Đây là kỹ thuật nhuộm tóc cao cấp, vì trước khi nhuộm màu tóc Xám Khói này thì phải tẩy tóc.

Tẩy tóc là dùng hoá chất để xử lý, sau đó mới dùng thuốc nhuộm, tẩy tóc sẽ gây nên độ hư tổn tóc rất cao, nhưng nếu bạn dùng chất tẩy tóc cao cấp và phục hồi hư tổn và áp dụng quy trình nhuộm chuẩn xác thì sẽ giảm thiểu rất nhiều tóc hư tổn ở tương lai.

Nếu bạn thực hiện dịch vụ này tại Tinahair không phải lo, vì Tina hiểu rõ như thế nào là tóc hư tổn và Tina chỉ dùng sản phẩm cao cấp để phục vụ bạn.

Save nhật ký Bé Thanh đẹp gái

Tinahair