Tình hình là em muốn thay đổi !

Nàng quyết định cắt ngắn - Tóc Cúp 2020, thế là TINA salon đã thay đổi giúp nàng sở hữu ngay mái tóc ngắn phù hợp với gương mặt và công việc văn phòng của nàng.