Tóc nhuộm nâu tây , trên nền tóc bạc 40 % có nâng tông nhẹ và hỗ trợ phục hồi Olaplex