Uốn sóng lơi hàn quốc và nhuộm nâu khói save nhật ký Ngọc Mai 480

Tết này Ngọc Mai 480 quyết định chơi lớn tẩy tóc và uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc, Salon Tina Hair làm được điều đó.

Salon Tina Hair đã thực hiện quy trình như sau:

  • Tẩy Tóc
  • Phục hồi tóc hư tổn
  • Uốn Tóc
  • Nhuộm tóc