Salon Tina là nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, có chuyên môn nổi bật là thiết kế tạo kiểu tóc theo khuôn mặt sắt thái của khách hàng. Tina phục vụ những công đoạn liên quan đến tóc như sau:

Salon Tina phục vụ quý khách nhiệt tình và có bảo hành sử dụng