Các bạn có gương mặt bầu bĩnh tóc ngắn sẽ thay đổi gương mặt của mình rất nhiều

Thêm 1 phần nữa tóc ngắn thì tha hồ nhuộm màu mình thích nữa !