Đây là tềnh yêu của tôi !
Mái tóc mà đồng hành cùng nàng ấy chữa trị một thời gian dài để được kết quả như hiện tại !