Quỳnh Anh sử dụng full dịch vụ chuẩn làm đẹp: Uốn sóng lơi Hàn Quốc (ATS)  + Nhuộm đỏ tím (Goldwell) + Phục hồi Olaplex cao cấp

Save nhật ký em yêu

Phục hồi bằng Olaplex là chiến thắng tóc hư tổn