Save nhật ký uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc của Thư Nguyễn

  • Kiểu uốn tóc sóng lơi
  • Đối tượng sử dụng: khách hàng từ 15t - 45t
  • Chăm sóc tóc: gội sấy và kẹp càng cua vào nếp

Quy cách uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc là chinh phục các góc cạnh độ khó của khuôn mặt trở nên đẹp ẩn chìm trong mái tóc sóng lơi theo phong cách Korea hiện đại xinh gái