Uốn tóc sóng lơi là trào lưu hiện nay, bồng bềnh, bạn sờ tóc nhúng nhúng có đàn hồi ... đó mới là kết quả thành công uốn tóc của Tina Hair

Save nhật ký cô Tiên với kiểu uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc