Mẫu này năm 2021 vẫn là đỉnh của đỉnh. Uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc không làm bạn và "đối phương" nhàm chán.

Save nhật ký Vi yêu 782