Mẫu này năm 2021 vẫn là đỉnh của đỉnh. Uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc không làm bạn và "đối phương" nhàm chán.

Save nhật ký Vi yêu 782 kiểu uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc