Do trước đây nhuộm nhiều hóa chất, đã làm cho bị khô xù chân... bạn có thể thấy qua video

Minh họa xử lý tóc hư tổn

  • Xử lý tóc hư tổn: Có
  • Kiểu cắt tóc : Layer và uốn cúp
  • Đối tượng: Phù hợp mọi độ tuổi và nhiều gương mặt
  • Màu tóc: màu cũ khách nhuộm đã phai, nhưng còn sử dụng được nên chưa nhuộm mới

Save nhật ký một trường hợp xử lý tóc hư tổn