Danh sách các hãng sản xuất và tên gọi các sản phẩm hóa mỹ phẩm ngành tóc nổi bật. Cùng Tinahair tìm hiểu tên các loại sau nhé:

Các hãng thuốc nhuộm tóc

 • Thuốc nhuộm tóc Milbon (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc nhuộm tóc TiGi (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc nhuộm tóc Kochie (Kem nhuộm tóc phủ bạc thời trang) (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc nhuộm tóc Guy Tang (#Mydentity)(sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc nhuộm tóc Elgons (sản phẩm tốt)
 • Thuốc nhuộm tóc Alfaparf MIlano (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của ý)
 • Thuốc nhuộm tóc Schwarzkopf (sản phẩm tốt)
 • Thuốc nhuộm tóc Goldwell (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc nhuộm tóc Davines (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc nhuộm tóc L'Oreal Excellence Creme (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của Pháp sản xuất ở trung quốc)
 • Thuốc nhuộm tóc Revlon Colorsilk 3D (sản phẩm trung bình khá)
 • Thuốc nhuộm tóc Bigen (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc nhuộm tóc Nouvelle (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc nhuộm tóc Rg (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc nhuộm tóc 003 (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của Nhật)
 • Thuốc nhuộm natruliss (sản phẩm tốt chất lượng trung bình)
 • Thuốc nhuộm tóc Sasaba (sản phẩm tốt chất lượng trung bình)

Các hãng thuốc uốn tóc

 • Thuốc uốn tóc Milbon (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc uốn tóc Ats (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc uốn tóc Wella (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc uốn tóc Kella (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc uốn tóc Kochie (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc uốn tóc Schwarzkopf (sản phẩm tốt)
 • Thuốc uốn tóc Goldwell (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc uốn tóc Revlon Colorsilk 3D (sản phẩm trung bình khá)
 • Thuốc uốn tóc 003 (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của Nhật)
 • Thuốc uốn tóc Sasaba (sản phẩm chất lượng trung bình)
 • Thuốc uốn tóc Natruliss (sản phẩm chất lượng trung bình)

Các hãng thuốc duỗi tóc

 • Thuốc duỗi tóc Milbon (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc duỗi tóc Ats (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc duỗi tóc Wella (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc duỗi tóc Kella (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc duỗi tóc Kochie (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc duỗi tóc Schwarzkopf (sản phẩm tốt)
 • Thuốc duỗi tóc Goldwell (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc duỗi tóc Revlon Colorsilk 3D (sản phẩm trung bình khá)
 • Thuốc duỗi tóc 003 (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của Nhật)
 • Thuốc duỗi tóc Sasaba (sản phẩm chất lượng trung bình)
 • Thuốc duỗi tóc Natruliss (sản phẩm chất lượng trung bình)

Các hãng thuốc phục hồi tóc

 • Thuốc phục hồi tóc Milbon (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc phục hồi tóc TiGi (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc phục hồi Kochie (Kem nhuộm tóc phủ bạc thời trang) (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc phục hồi tóc Guy Tang (#Mydentity)(sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc phục hồi tóc Elgons (sản phẩm tốt)
 • Thuốc phục hồi tóc Alfaparf MIlano (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của ý)
 • Thuốc phục hồi tóc Schwarzkopf (sản phẩm tốt)
 • Thuốc phục hồi tóc Goldwell (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc phục hồi tóc Davines (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc phục hồi tóc L'Oreal Excellence Creme (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của Pháp sản xuất ở trung quốc)
 • Thuốc phục hồi tóc Nouvelle (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc phục hồi tóc Rg (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc phục hồi tóc 003 (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của Nhật)
 • Thuốc phục hồi tóc natruliss (sản phẩm tốt chất lượng trung bình)
 • Thuốc phục hồi tóc Sasaba (sản phẩm tốt chất lượng trung bình)

Các hãng thuốc tẩy tóc

 • Thuốc tẩy tóc Milbon (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc bột tẩy tóc TiGi (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc tẩy tóc Kochie (Kem nhuộm tóc phủ bạc thời trang) (sản phẩm trung bình)
 • Thuốc tẩy tóc Guy Tang (#Mydentity)(sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc tẩy tóc Elgons (sản phẩm tốt)
 • Thuốc tẩy tóc Alfaparf MIlano (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của ý)
 • Thuốc tẩy tóc Schwarzkopf (sản phẩm tốt)
 • Thuốc tẩy tóc Goldwell (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc tẩy tóc Davines (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc tẩy tóc Nouvelle (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc tẩy tóc Rg (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp)
 • Thuốc tẩy tóc 003 (sản phẩm tốt chất lượng cao cấp của Nhật)
 • Thuốc tẩy tóc natruliss (sản phẩm tốt chất lượng trung bình)
 • Thuốc tẩy tóc Sasaba (sản phẩm tốt chất lượng trung bình)

Đánh giá phân loại tên các hãng thuốc

Tùy theo túi tiền của khách hoặc tùy theo chiến lược kinh doanh lời ít - lời nhiều của Salon sẽ chọn sản phẩm như thế nào là phù hợp và là tốt cho khách hàng

Nhưng logic chân lý cứng là: sản phẩm tốt sẽ tốt cho tóc và ích độc hại cho thợ tóc và khách sử dụng

Hiểu rõ về phân loại dược hóa mỹ phẩm ngành tóc, khách hàng hãy yên tâm khi đến Salon tóc quận Tân Phú để làm đẹp vì chúng tôi trân trọng sức khỏe của khách