Kiểu tóc Bob

Tóc ngắn thay đổi phong cách

Thay đổi phong cách nhanh nhất là cắt tóc ngắn và uốn phồng Save nhật ký chị yêu đến từ Bình Điền k...

Tóc Bob Nghịch Trecy

Các bạn có gương mặt bầu bĩnh tóc ngắn sẽ thay đổi gương mặt của mình rất nhiều Thêm 1 phần nữa tóc ngắn t...

Tóc Bob Tóc Cúp

Kiểu tóc bồng bềnh lã lơi này dành cho các nàng thích sự năng động và cá tí...