Em Nam Anh 455 khác lạ với kiểu tóc hippie này. Save nhật ký em yêu