Save nhật ký tóc Trinh tóc hippie xù

  • Kiểu tóc: cắt layer và uốn hippe
  • Đối tượng sử dụng: phù hợp với những bạn cá tính
  • Công dụng: uốn tóc theo mẫu hippie mẫu này sẽ giúp tóc bồng bềnh và nhiều hơn