Phong trào uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc rất phổ biến hiện nay, nhưng nhiều khi tay nghề thấp sẽ cho ra kết quả không được như mong muốn.

Những nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết uốn tóc sóng lơi Hàn Quốc thất bại:

  • Thợ cắt tóc không ra nếp, dẫn đến tóc không vô sóng khi uốn.
  • Quy trình mềm hoá tóc không đạt nên độ sóng xoăn không được đạt như mong muốn, dẫn đến tóc không xoăn.
  • Uốn tóc vẫn ra gợn sóng nhưng tóc cứng đơ không bồng bềnh. trường hợp này rất phổ biến, rất nhiều chị em không nhận biết lỗi này.
  • Tóc sóng lơi ra thành công nhưng tóc bị sơ rối, do tóc bị hư tổn mà ban đầu mà không xử lý
    => Tóc sau khi uốn sẽ bị lơi hoặc khô xù bông không vào nếp xoăn như mong đợi.
  • Chị em về nhà không tuân theo quy trình hướng dẫn sử dụng tóc xoăn tại nhà.

Tina Trần