Kiểu tóc Hippie - tóc xoăn này sinh ra để dành cho chị Diệu trong thời khắc này. Kiểu tóc đã làm chị sáng ra sang hơn hẳn so với lúc trước. Lưu lại nhật ký chị yêu.